Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Michal Pjecha

Zástupca starostu, Poslanec

Michal Kormoš

Poslanec

Peter Palgut

Poslanec

Anna Prihodová

Poslankyňa

Peter Sekerák

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 18. novembra 2022.