Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Anna Prihodová

Zástupkyňa starostu, Poslankyňa

Peter Sekerák

Poslanec

Michal Kormoš

Poslanec

Nadežda Palgutová

Poslankyňa

Ján Kormoš

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 30. júna 2021.