Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Zverejnené

Verejná vyhláška „Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka“

10.3.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov